Fatsa Devlet Hastanesi

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü
Fatsa Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amac Ve Hedeflerimiz

Güncelleme Tarihi: 01/10/2018

KURUMSAL AMACIMIZ

Hastanemizi ilkeleri, çalışma felsefesi ve hizmet anlayışı olarak bölgede en iyi bilinen, hizmet verdiği halk için verimli çalışan ve nitelikli hizmet veren kurumsal bir yapı haline getirmek.

KURUMSAL HEDEFLERİMİZ

  • Hasta odaklı, hasta memnuniyetine dayanan kaliteli hizmet sunumunda gerekli iyileştirmelerin yapılması,
  • Çevrede yaygın olan kanser hastalığının tedavisinde hastaların hizmete erişimini kolaylaştırmak amacı ile kemoterapi ünitesinin kurulmasına yönelik gerekli çalışmaların başlatılması.
  • Uyku laboratuvarının kurulmasına yönelik gerekli çalışmaların başlatılması.

  • Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi, enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi, tüm çalışanlarımızın çevre konusunda daha bilinçli hale getirilmesi ve eğitilmesi,
  • Uygulamakta olduğumuz sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve bu projelere yenilerinin eklenmesi
  •  

  • Çalışanların motivasyon ve kuruma bağlılığını arttırmak adına,  iş dışı etkinlikler düzenlemek, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için eğitim ve sertifika programlarına katılımlarını sağlamak ve desteklemek.