Değerler

İnsana Saygı

Saygın Dürüst ve Güvenilen

Etkin ve Etkili Hizmet

Süreklilik ve Erişebilirlik

Mükemmeli Hedefleyen

Hakkaniyet

Değişim ve Gelişime Açık

Dayanışma ve İşbirliği

Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik