Ziyaret ve Refakat Kuralları

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

FATSA DEVLET HASTANESİ

YOĞUN BAKIM HASTA YAKINLARI

BİLGİLENDİRME VE ZİYARET KURALLARI

 

 • Hasta yakınlarına hekimi tarafından hastanın genel durumu ve tedavi süreci ile ilgili; yoğun bakıma ilk kabulünde her gün ve gerektikçe hasta yakınlarını bilgilendirme bölümünde bilgi verilir.
 • Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir.
 • Yoğun Bakım Ünitelerine hastalarımızın enfeksiyon riskine karşı düzenli olarak ziyaretçi kabul edilmemektedir. Hastanın birinci derece yakınları hasta hekiminin izni ile 13.00 – 14.00 saatleri arasında, yoğun bakım ünitesi müsait olduğunda 5 dakika olmak üzere en fazla 1 (bir) kişi ziyarete kabul edilir.
 • Yoğun Bakım Ünitelerine yiyecek-içecek kabul edilmemektedir.

Yoğun Bakım Giriş – Çıkış Kuralları;

 • Yoğun Bakım Ünitesine giren herkes (sağlık çalışanı, ziyaretçi, v.b.) el hijyeni sağlamalıdır. Bunun için Yoğun Bakım Ünitesine girişte el antiseptiği ve el yıkama için lavabo, sıvı sabun ve kâğıt havlu kullanılmalıdır.
 • Ziyaret sırasında hijyen kurallarına hijyen kurallarına dikkat edilmeli görevlinin verdiği bone, maske, galoş ve o bölüme ait özel giysi giyilmelidir.
 • Ziyaretçilerin hastaya yakın temasta bulunması sakıncalıdır. Görevlilerden habersiz herhangi bir cihaza dokunulmamalı ve hastanın yanına oturulmamalıdır.
 • Hasta odasına ziyaretiniz sırasında gürültü yapılmamalı, yüksek sesle konuşulmamalı, cep telefonu kapatılmalıdır.
 • Ziyaret sonunda çıkışta bone, maske, galoş ve o bölüme ait özel giysi çıkarılarak çöp kovasına atılmalıdır.

YATAN HASTA BİLGİLENDİRME, ZİYARET VE REFAKAT KURALLARI

ZİYARETÇİ KURALLARI

 • Hastanemizde her gün 13:00 /15:00 -19:00 / 21:00 saatleri arasında hasta ziyareti yapılmaktadır.
 • Hastalarımızın sağlığı ve tedavilerinin aksamaması için ziyaretçilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içecekler kabul edilmemektedir.
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar, herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar, enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler ve çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmesi nedeniyle 12 yaşın altındaki çocukların hasta ziyaretinde bulunmamaları gerekmektedir.
 • Enfeksiyon riskine karşı ziyaretçilerin hastaya ait eşyaları kullanmaması, hasta yataklarına oturmaması gerekmektedir.
 • Hastanemizde tedavi alan diğer hastalarımızın sağlığı açısından hasta odasına fazla sayıda ziyaretçinin girmemesi, gürültü yapılmaması ve ziyaretin kısa tutulması konusunda hassas davranılmalıdır.
 • Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçilerin odadan çıkarak hasta mahremiyetine özen göstermesi beklenmektedir.
 • Hastalarımızın ziyareti tıbbi nedenlerle hekimi tarafından yasaklandıysa ziyaret konusunda ısrar edilmemesi rica edilmektedir.
 • Hastalarımızı enfeksiyondan korumak amacıyla hasta odalarına çiçek kabul edilmemektedir.
 • Ziyaretçilerimizin hastane içinde sigara içmesi kesinlikle yasaktır.
 • Yoğun bakımda yatan hastalar, bulaşıcı hastalığı olan hastalar, bağışıklık sistemi bozuk hastalar, doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır.
 • Klinik ve yoğun bakımlarda yatan hastalarla ilgili bilgiler hekimi ve ilgili hemşiresi tarafından birinci derece aile bireylerine verilir.
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

 

REFAKATÇİ KURALLARI

 

 • Hastanıza refakatçi gerekiyor ise klinikte refakat formu düzenlenerek refakat kartı verilmektedir. Refakat kartını hastanede bulunduğunuz sürece üzerinizde taşımanız ve hastanın taburculuk sırasında kartı teslim etmeniz gerekmektedir.
 • Hastanıza refakatçi gerekip gerekmediği konusunda doktorunuz sizi bilgilendirecektir.
 • Yoğun Bakım Ünitemizde refakatçi uygulaması yoktur.
 • Refakatçilerin hastaneye ait eşya ve malzemeleri özenli kullanması gerekir.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde ve saat 23:00’den sonra kapatılması gerekmektedir.
 • Refakatçileden hastalarının bakımına sadece doktorun ve hemşirenin izin verdiği ölçüde yardım etmesi beklenmektedir.
 • Refakatçi değişimlerinden klinik hemşireleri haberdar edilmelidir.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmamalı ve yatağını değiştirmemelidir.
 • Refakatçiler hastane dâhilin de tütün ve alkollü madde kullanmamalıdır.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermemelidir.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda hastaya herhangi bir müdahale yapmadan sağlık görevlilerimize haber vermelidir.