Acil Servis Hizmetleri
03 Şubat 2022

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİMİZ

 Hastanemiz acil servisi 24 saat kesintisiz olarak çalışır.
 Acil servis işleyişi, mesai saatlerinde, acil servis doktoru ve sorumlu başhekim yardımcısının sorumluluğunda yürütülür. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde bu sorumluluk nöbetçi uzman hekim ve nöbetçi acil hekimi tarafından yürütülür.
 Acil servise müracaat eden hastanın, acil servis girişinde kapı görevlisi personel ve sağlık personeli tarafından karşılanır.
 Acil servis girişinde danışma ve yönlendirme birimi bulundurulur. Bu birimde sağlık personeli, hasta kayıt elemanı ve hasta transfer elemanı bulundurulur. Bu birimde görev yapan sağlık personeli hastanın ilk karşılamasını yapar durumuna uygun yönlendirme ve yardımı sağlar. Sağlık personeli her hasta için uygun zaman ve koşulda kayıt işlemini kayıt elemanına tamamlatır. Bundan sonraki süreçler triaj uygulamaları ile devam ettirilir.
 Hastanın ilk triajını sağlık personeli yapar, triaj işleminin amacı; hastanın kırmızı, sarı ve yeşil alanlar olarak tariflenen acil kategorilerine uygun şekilde dağılımının sağlanmasıdır. Hastanın hangi kategoride olduğu belirlendikten sonra yönlendirmesi bu doğrultuda yapılır.
 Ambulansla acil servise getirilen hastaların triajları, hastanın acil servise sevki sırasında ambulans görevlileri tarafından yapılır ve ambulans personeli hastanın ulaştırılması hedeflenen sağlık tesisine konu ile ilgili bilgi verilerek gerekli ön hazırlıkların yapılması sağlanır. Ambulansla getirilen hastalar (112 Acil Servis veya başka sağlık tesisinden nakil) ambulans görevlilerince direkt acil servisteki görevli hekime hasta sevk formu imzalatılarak teslim edilir.
 Yeşil alana yönlendirilen hastaların hekim tarafından ilk muayenesi yapılır. Reçetesi verilir. Gerekiyorsa poliklinik için randevusu alınır.
 Sarı ve kırmızı alanlardaki hastaların ilk muayeneleri hekim tarafından yapılır ve gerekli tahlil ve tetkikleri otomasyon programı üzerinden istenir.
 Alınan numunelere acil serviste barkod yapıştırılır, hasta yönlendirme ve refakat elemanı tarafından laboratuvara ulaştırılır.
 Eğer radyolojik tetkik gerekli ve cihaz mobilize olamıyorsa hasta tekerlekli sandalye veya sedye ile tetkikin yapılacağı radyoloji bölümüne hasta refakat ve yönlendirme elemanı tarafından götürülür.
 Tetkik sonuçlarına göre hastalar yeniden değerlendirilir. Hastanın reçetesi verilir ve gerekiyorsa poliklinik için randevusu alınır. Hastaya tedavisine ek olarak rapor da verilmesi gerekiyorsa, rapor kağıdı hekim tarafından doldurulup imzalanır.
 Muayeneyi yapan hekimin gerek görmesi cerrahi veya dahiliye dal nöbeti tutan hekim, veya ilgili branş hekimi davet edilerek tetkik ve tedavi süreci daha ileri aşamalara götürülür. Bu ileri aşamanın sonucunda: Hastanın cerrahi veya medikal amaçlı yatışı verilebilir. Yatış gereken hastaların kat yönetici sekreteri ile koordineli olarak acil servis yönetici sekreteri tarafından elektronik ortamda yatış işlemi gerçekleştirilir ve gerekli formlar hekim tarafından doldurulur. Hasta ile ilgili tıbbi süreç bu forma kaydedilir. Hekim tarafından hastanın teşhisi ve hastaya yapılacak uygulamalar ve ilaçlar yazılarak paraf edilir ve hasta dosyasına yerleştirilir.
 Hastanın ilgili branşın dışındaki hastalığı için kullandığı ilaçlar da var ise bu bilgilerde belirtilir.
 Acil servis sekreteri hastayı evrakları ile birlikte teslim alır. İlgili kat sekreterini arayarak hasta yatağını hazırlatır. Hasta, yatağı hazır olana kadar gözlem odasında tutulur. Hasta, yatağı hazır olduğunda, Sağlık Personeli eşliğinde ilgili servise transfer edilir.
 Hastaya günübirlik tedavi uygulanabilir. Hastaya, hekim tarafından uygulanmasına karar verilen sözlü ve yazılı talimatlar, hemşire eşliğinde acil servis gözlem odasında uygulanabilir.
 Hasta mevcut yataklarının dolu olması veya daha ileri tetkik ve tedavi uygulanması gereken durumlarda başka bir sağlık tesisine sevk edilebilir. Bu durumlarda, hastanın da tercihi göz önüne alınarak ilgili sağlık tesisi seçilir, hasta hakkındaki tıbbi ve diğer gerekli bilgileri içeren bir epikriz oluşturulur. Ambulans ile hastaların sevki gerçekleştirilir.
 Acil serviste ex olan hastalar hemşire ve personel tarafından hazırlanır.
 Hasta üzerinde bulunan damar yolu, sonda, dren, kateter, elektrotlar vb. çıkartılır.
 Hasta kol bandı çıkarılmaz. Sağ ayak başparmağına ex kartı takılır. Ölünün üzeri personel tarafından örtülerek morga götürülür. Sorumlu hekim tarafından hasta yakını uygun bir yerde ve şekilde bilgilendirilerek haberdar edilir.
 Anamnez ve fizik muayene sonucu hastanın adli vaka olduğuna karar verilirse, hastane polisi haberdar edilir. Hastanın geliş nedeni HBYS’de kaydedilip adli raporu hazırlanır.,
  • DSC_0154.jpg
  • DSC_0157.jpg
  • DSC_0158.jpg
  • DSC_0188.jpg
  • DSC_0190.jpg
  • DSC_0189.jpg
  • DSC_0193.jpg
  • DSC_0192.jpg