Anne Dostu Hastane Çalışmalarımız
02 Eylül 2019
ANNE DOSTU HASTANE KRİTERLERİ

1- Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır.

2- Verilen hizmet, gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamalıdır.

3- Hastanemizde poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmalıdır.

4- Gebelerimizin mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.

5- Kanıta dayalı olmayan müdahaleler tıbbi gereklilik durumları dışında rutin olarak uygulanmamalıdır.

6- Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.

7- Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.

8- Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olarak verilmelidir.

9- Çalışanlarımızın bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik hizmet içi eğitimler düzenli olarak yapılmalıdır.

10- Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır.

2018 Yılı Doğum Sayıları

 

 

Normal Doğum Sayısı

Sezaryen Doğum Sayısı

 

Toplam Doğum Sayısı

Primer

Sayısı

Primer

Oranı

Mükerrer

Ocak

34

17

%18

42

93

Şubat

26

7

%14

14

47

Mart

60

17

%17

23

100

Nisan

31

13

%18

18

72

Mayıs

52

21

%18,9

38

111

Haziran

117

22

%18,6

40

118

Temmuz

67

17

%14,40

34

118

Ağustos

51

21

%19.44

35

108

Eylül

39

7

%9.45

28

74

Ekim

42

18

%21.95

22

82

Kasım

33

16

%23.18

20

69

Aralık

40

12

%17.39

17

69

2019 Yılı Doğum Sayıları

 

 

Normal Doğum Sayısı

Sezaryen Doğum Sayısı

 

Toplam Doğum Sayısı

Primer

Sayısı

Primer

Oranı

Mükerrer

Ocak

39

9

%13.84

26

65

Şubat

29

7

%14.58

12

48

Mart

37

13

%20

15

65

Nisan

39

13

%16.6

23

78

Mayıs

57

25

%21.36

35

117

 

Doğum hizmetinde sunulan hizmetin kalitesini artırmak, anne adaylarının güvenli bir doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacı ile anne, bebek mahremiyetine dayalı tek kişilik odalardan oluşan doğum ünitesinin kurulması ile ‘’Anne Dostu Hastane’’ ünvanını kazanmak için sürecimiz başlamıştır. Hastanemize başvuran anne adaylarını normal doğuma özendirmek, gebelerin hareket özgürlüğü içerisinde, yanında uygun bir refakatçi ile kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeleri hedeflenmektedir.