Hizmet Verilen Bölüm ve Branşlar

HİZMET VERİLEN BÖLÜMLER:

 • Klinik Laboratuar Hizmetleri
 • EEG
 • EMG
 • Hemodiyaliz
 • Yenidoğan Fototerapi
 • ESWL Taş Kırma
 • Kan Transfüzyonu
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti
 • Radyoloji Hizmetleri
 • Renkli Dopler
 • MR
 • Tomografi
 • Mamografi
 • Kemik Dansitometresi
 • Ultrasonografi
 • Röntgen
 • Endoskopi
 • Kolonoskopi
 • Bronkoskopi
 • İşitme Testleri (Odyometri Hizmeti)
 • Efor
 • Holter
 • Ekokardiografi Testleri
 • Evde Bakım Hizmetleri
 • Organ Doku Nakli Birimi
 • Sigara Bırakma Polikliniği
 • Diyetisyen öncülüğünde Diyet Programları
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Girişimsel Radyolojik İşlemler

HİZMET VERİLEN BRANŞLAR:

 • Anestezi Polikliniği
 • Beyin Ve Sinir Cerrahi Polikliniği
 • Dermatoloji Polikliniği
 • Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği
 • Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Polikliniği
 • Genel Cerrahi Polikliniği
 • Göğüs Hastalıkları Polikliniği
 • Göğüs Cerrahisi Polikliniği
 • Göz Hastalıkları Polikliniği
 • İç Hastalıkları Polikliniği
 • Kardiyoloji Polikliniği
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği
 • Ortopedi Ve Travmatoloji Polikliniği
 • Psikiyatri Polikliniği
 • Üroloji Polikliniği