T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Fatsa Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Fatsa Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sosyal Hizmet Birimi

Güncelleme Tarihi: 22/10/2018

TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?
Ayaktan ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların  zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ
Hastaneye başvuran hastalardan; engelli, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere; sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla; tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü birimdir.
Hastanın tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan Sosyal Hizmet Birimi, sosyal hizmet uzmanlarımızın sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesine uygun olarak yürütülmektedir.

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Kimdir?
Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmet Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) unvanını almış olan profesyonel bir meslek elemanıdır. Hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi, sorunları ile baş etme becerilerinin geliştirilmesi gibi hizmetleri mesleki bilgi, beceri ve bir disiplin içinde uygular.

Sosyal Hizmet Biriminde;

     o Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar
     o Engelli hastalar
     o Yoksul hastalar
     o Aile içi şiddet mağduru hastalar 
     o İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar
     o Mülteci ve sığınmacı hastalar
     o İnsan ticareti mağduru hastalar
     o Yaşlı, dul ve yetim hastalar
     o Kronik hastalar
     o Ruh sağlığı bozulmuş hastalar
     o Alkol ve madde bağımlısı hastalar öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalara sosyal hizmet müdahalesi uygulanır.

SOSYAL HİZMET UZMANLARIMIZ

Fahriye EKİZ
Elif ÖZKURT
Erkan UÇAR