Temel Değerlerimiz
11 Haziran 2024Değerlerimiz;

  • İnsana Saygı
  • Saygın Dürüst ve Güvenilen
  • Etkin ve Etkili Hizmet
  • Süreklilik ve Erişebilirlik
  • Mükemmeli Hedefleyen
  • Hakkaniyet
  • Değişim ve Gelişime Açık
  • Dayanışma ve İşbirliği
  • Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik