Tarihçemiz
07 Haziran 2024

Tarihçe

          01.05.1955 Tarihinde Ahmet TALAY tarafından üzerine hastane yapılmak üzere Dumlupınar Mahallesi mevkiinde 5147 m2’lik taşınmaz, hazineye hibe edilmiştir. Tahsis edilen bu alan üzerine 542 mkapasiteli iki katlı daireli lojman ve garajdan müteşekkil bina inşa edilmiş olup; her katına 10’ar adet oda yapılmıştır. Bu binanın inşaatına 1958 yılında başlanmış ve 01.03.1962 tarihinde bitirilmiştir.  

          Bu binanın yetersiz hale gelmesi ile Fatsa halkının girişimleri ile kurulan Hastane Güzelleştirme Kalkındırma Derneği aracılığı ile Mandıra Mevkiinde Aslan AYDINLIK tarafından bağışlanan 25.723 m2’lik taşınmaz üzerine 26.02.1976 tarihinde 900 m2’lik 50 yataklı hastane inşaatına başlanmış ve 27.04.1977 tarihinde bitirilmiştir.

          Mevcut binanın kısa sürede ihtiyaca cevap veremez hale gelmesi ile 31.12.1985 tarihinde Hastane Güzelleştirme Kalkındırma Derneğinin almış olduğu karar ile devlet halk işbirliği ile 300 m2’lik 50 yataklı ek inşaatın yapımına başlanmıştır. 1987 yılında 30.000.000 TL ‘si Sağlık Bakanlığınca 40.000.000 TL’si vatandaş katkısı olmak üzere 70.000.000 TL’ye hastane inşaatı bitirilmiştir.  Bu bina 4 katlı olarak inşa edilmiş olup, hizmete girmesi ile hastanenin toplam yatak sayısı 125’e çıkarılmıştır. Bu dönemde hastanemiz 12 uzman hekim, 9’u pratisyen hekim, 3 diş tabibi, 30 hemşire, 16 hemşire yardımcısı, 3 anestezi teknisyeni, 27 hizmetli, 5 memurla hizmet vermekteydi.

         İlçemiz hasta trafiğinin yoğun olması nedeni ile kısa zaman zarfında mevcut binanın ihtiyaca cevap veremez hale gelmesinden dolayı Hastane Derneğinin almış olduğu kararla 20.05.1991 tarihinde devlet halk işbirliği ile 600 m2’lik alan üzerine 4 katlı 76 odalı ikinci bir inşaata başlanmıştır. İnşaat19.04,1993 tarihinde bitirilmiş, yatak sayımız 200’e çıkarılmıştır.

         Hastanemiz bahçesine 1992 yılında Sağlık Meslek Lisesi yapılmak üzere 590 m2’lik bir inşaat başlanmış ve temeli atılmıştır. Daha sonra bu inşaatın başka alana kaydırılması ile hastanemiz idaresince alınan bir karar ile plan tadilatı yapılarak bu alana 3. ek bina yapılması kararı alınarak hastanemiz döner sermaye imkânları ile 1993 yılında inşaata başlanıp 1997 yılında bitirilmiştir. Hastanemiz bu günkü durumu itibarı ile kadro yatak sayısı 300, fiili yatak sayısı 317’e çıkarılmıştır.

        07.02.2014 tarihinde 370 yataklı 47.507 m2 kapalı alanı olan yeni hastanenin yapımına başlanılmış olup 14.03.2016 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır.