Klinik Hakkında
24 Ağustos 2022

     Resim1.png            Resim4.png                    Resim3.png                        Resim2.png


Acil Servis toplam alanı 1592 m2 dir.
2. Basamak acil servis olarak hizmet vermektedir.

 

 

ACİL SERVİS BÖLÜMLERİ

TRİAJ: Acil servise müracaat eden tüm hastaların  aciliyet değerlendirmesinin yapıldığı, vital  bulgularının alındığı, hastaların sarı, kırmızı ve yeşil odalara yönlendirildikleri bölümdür. Acil Servise başvuran hastaların triaj sınıflandırılmasındaki kriterlere uygun olarak yönlendirilmesi yapılır.

 

YEŞİL ALAN (MUAYENE ODASI) 
Vital bulguları  stabil olan, hayatı tehdit eden sağlık sorunu bulunmayan, Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triaj kategorisinde yeşil olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.

 

SARI ALAN (MUAYENE ODASI) 
Triaj tarafından sarı olarak kodlanan, tetkik edilmesi gereken ancak yaşamı tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triaj kategorisinde sarı olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.

 

KIRMIZI ALAN ( ACİL CPR ODASI )
Durumu stabil olmayan, yaşamı tehdit eden, acil olarak müdahale edilmediği takdirde hayatı

tehlikeye girecek olan Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triaj kategorisinde kırmızı olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.

 

MÜŞAHEDE ODASI
Hekim değerlendirmesi sonrasında gözlem altında tutulmasına karar verilen hastalar bu odaya yönlendirilir. Müşahede odasında tüm yatak başlarında oksijen ve vakum sistemi bulunmaktadır.

 

ACİL RÖNTGEN
 Acil Servise başvuran hastalarının radyolojik tetkiklerinin yapıldığı birimdir.